Vriendendiensten is dé Zelfregie- en Herstelorganisatie in regio Midden-IJssel. We zijn een onafhankelijke stichting die zich inzet voor jongeren (17+) en volwassenen uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.

Missie

Onze missie is het verbeteren van de mentale gezondheid van mensen met (beginnende) mentale klachten, een psychische kwetsbaarheid of psychosociale problemen.

Visie

We creëren een omgeving waarin mensen hun mentale balans, stabiliteit en veerkracht kunnen (terug)vinden. Dit doen we door samen problemen op levensgebieden aan te pakken, de eigen regie en het sociale netwerk te vergroten en te werken aan ontwikkeling en/of herstel. Hierin werken we bottom-up en in co-creatie waarbij peer-support, (collectieve) ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol spelen.

Kernwaarden

Dit zijn de kernwaarden die ons werk richting geven:

  • Gelijkwaardigheid
  • Veiligheid
  • Vrijheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Wederkerigheid

Kerntaken 

Onze missie en visie krijgen vorm in onze drie kerntaken:

  • Zelfregie en herstel
  • Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning
  • Ggz-maatjesactiviteiten
Heb je een vraag?
Neem dan contact op