We werken nauw samen met Dimence om passende hulp en ondersteuning zo snel en zo goed mogelijk te realiseren. Behandelaren van de specialistische ggz verwijzen cliënten die naast psychische klachten ook problemen op levensgebieden hebben, actief door naar de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten. Onze clientondersteuners doen eerst een brede vraagverheldering. Vervolgens zoeken zij samen met de client naar de best passende oplossingen voor de aanwezige knelpunten: door wie kunnen deze problemen het best aangepakt worden? Wat is hiervoor nodig? En hoe verder daarna? Deze werkwijze draagt bij aan een betere doorstroom en uitstroom van clienten van Dimence. Dit betekent dat clienten die op een wachtlijst staan voor behandeling sneller aan de beurt zijn.

Deze intensieve vorm van samenwerking tussen Dimence en Vriendendiensten vindt plaats in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst en wordt door alle betrokken cliënten en professionals als zeer waardevol ervaren. 

Heb je een vraag?
Neem dan contact op