Laagdrempelige zelfregie en herstelmogelijkheden voor alle inwoners! Dat is de missie van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Vriendendiensten is één van de twaalf initiatiefnemers van deze (jonge) vereniging. We willen dat er in elke gemeente mogelijkheden tot zelfregie en herstel aanwezig zijn. En dat willen wij niet alleen. Deze ambitie wordt breed gedragen in Nederland en expliciet benoemd in het Integraal zorgakkoord (IZA). Daarom zijn we als Vriendendiensten nauw betrokken bij deze landelijke bottom-up beweging van Zelfregie en herstel en bij de activiteiten van de snelgroeiende Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

 NVZH B LOGO TXT Oranje RGB

Heb je een vraag?
Neem dan contact op