Gemeenten willen inwoners steeds meer betrekken bij het maken van beleid. Dat heet inwonersparticipatie. De kwaliteit van het beleid en uitvoering én het draagvlak verbetert als directbetrokkenen meedenken en hun ervaringen met de praktijk inbrengen.

Vriendendiensten faciliteert het proces van inwonersparticipatie in meerdere gemeenten vanuit onze rol als onafhankelijke, bottom-up Zelfregie- en Herstelorganisatie. Dit doen we bij de ontwikkeling van het beleid rondom beschermd wonen, maatschappelijke opvang en passende (ggz)zorg en ondersteuning.

Heb je een vraag?
Neem dan contact op