Vanuit Herstel Netwerk organiseren we allerlei cursussen, activiteiten en lotgenotengroepen die gericht zijn op herstel. Inwoners met (beginnende) mentale klachten, een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst kunnen hier kosteloos aan deelnemen.

Deze cursussen en activiteiten gaan niet over 'genezing'. Maar over het (her)ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven ondanks (beginnende) mentale klachten of een psychische kwetsbaarheid. Door contact te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen ervaren mensen steun, herkenning, erkenning en hoop. Deze herstelcursussen en -activiteiten worden gefaciliteerd door (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van Dimence, IrisZorg, Vriendendiensten, Tactus en RIBW Overijssel. In de brochure van je een overzicht van alle herstelcursussen, -activiteiten en lotgenotengroepen.

Heb je een vraag?
Neem dan contact op