Mentale gezondheid is belangrijk voor iedereen. Maar de manier waarop de huidige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is georganiseerd, is niet langer houdbaar. Daarom hebben Dimence, Vriendendiensten, gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst, Salland Zorgverzekeraar en de Huisartsen Cooperatie (HCOD) het initiatief genomen om de huidige manier van werken te transformeren naar 'werken vanuit een ecosysteem gedachte': Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM). Zodat alle betrokkenen samenwerken en elkaar aanvullen als onderdeel van een geheel. Met als doel dat mensen met mentale klachten of een psychische kwetsbaarheid beter en sneller passende hulp en ondersteuning kunnen ontvangen. GEM komt voort uit het landelijke initiatief van De Nieuwe ggz en krijgt vorm binnen verschillende 'veranderateliers' (werkgroepen).

 

plaatje GEM

Heb je een vraag?
Neem dan contact op