MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Zodat jongeren weerbaarder worden en grip krijgen op hun mentale gezondheid. Via allerlei projecten zetten zij zich hier landelijk voor. Maar wie zijn de ‘leading locals’?

Leernetwerk

Een diverse groep uit tien gemeenten kwamen op 7 november bij elkaar op paleis Noordeinde om kennis uit te wisselen en om samen een ‘leernetwerk van Leading Locals’ te gaan vormen. Dit zijn natuurlijk jongeren zelf, wethouders, beleidsmakers en vertegenwoordigers van organisaties die met jongeren werken. Deze ‘leading locals’ gaan het aankomende jaar elkaar inspireren en toewerken naar een samenhangende aanpak om jongeren te ondersteunen in hun mentaal welzijn. Koningin Maxima was bij deze startbijeenkomst aanwezig vanuit haar rol als erevoorzitter van MIND Us. Op uitnodiging van gemeente Deventer waren Lori van Egmond en Robert van Andel aanwezig vanuit Vriendendiensten.

Noordeinde

Jongerencafé

In gemeente Deventer zijn meerdere initiatieven rond de mentale gezondheid van jongeren. Eén van de initiatieven is het jongerencafé van Vriendendiensten. Elke woensdag tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen jongeren binnenlopen. Zonder afspraak, zonder kosten. Bij het jongerencafé ontmoeten ze elkaar, vinden steun, herkenning en erkenning. Jongeren wisselen ervaringen uit, eten samen, organiseren activiteiten en ontdekken hoe ze hun eigen ervaringen in kunnen zetten om op hun beurt anderen te ondersteunen.

Ben jij tussen de 17 en 30 jaar? Dan ben je elke woensdag tussen 16.00 en 20.00 uur welkom aan de Lange Zandstraat 15 in Deventer. We ontmoeten je graag.

Landelijke campagne

We zijn enthousiast over de campagne die MIND Us landelijk voert. En de manier waarop zij kennis verspreiden. Wil je meer weten over de aanpak van gemeente en wat zij (kunnen) doen om de mentale gezondheid van jongeren te versterken? Kijk dan op de website van MINDS Us.

Heb je een vraag?
Neem dan contact op