We kunnen ons betekenisvolle werk doen dankzij subsidies. We willen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst en ook Salland Zorgverzekeraar en het Oranje Fonds bedanken voor hun steun, de goede samenwerking en het gestelde vertrouwen in onze organisatie. Door het beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen kunnen we ons werk voor een grote groep kwetsbare mensen blijven uitvoeren. 

Wil je weten hoe we deze middelen inzetten? Bekijk hieronder de laatste versies van het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

Heb je een vraag?
Neem dan contact op

Dank aan financierders